Espoon Erätovereiden merilinnustusalue

Seuraavat alueet kuuluvat Suvisaariston- ja Matinkylän osakaskuntien myöntämän luvan piiriin:

 1. Skötgrundet, lounainen luoto
 2. Rödgrundet
 3. Själbådan
 4. Rövarn
 5. Kaparn
 6. Rövargrundet
 7. Bullan
 8. Knapperskär
 9. Torra-Lövö
 10. Viborgstenen
 11. Bylandet, itäinen osa (vakiokarttanäkymän ulkopuolella lounaassa)

Alueet ovat merkitty alla olevaan karttaan punaisilla merkinnöillä numeroineen.

Metsästyksen tulee tapahtua maalta käsin, ainoastaan Rödgrundetin ja Själbådanin ympärillä 100 metrin säteellä on paikalleen ankkuroidusta veneestä oikeus metsästää. On huomioitava, että metsäpeitteisten saarten osalta lupa koskee ainoastaan avoimia rantakallioita. Sömmaröarnas Jaktförening ry:n jäsenillä on oikeus harjoittaa linnustusta myös niistä saarista, joihin heillä on metsästysoikeus maanomistajilta.

Metsästysaseena vain ja ainoastaan haulikko sekä lain mukaiset panokset.

Metsästystä saa harjoittaa riistakeskuksen määrittelemänä aikana auringon noususta auringon laskuun. Auringon nousu- ja laskuaikoina pidetään ilmoitettuja virallisia aikoja. Jokaisen metsästäjän tulee pitää mukanaan tarvittavat asiakirjat, joista ilmenee hänen metsästysoikeutensa. Metsästäjän tulee esittää lupansa pyydettäessä metsästyksenvartijoille.

Avaa karttanäkymä koko ruudulle tästä.